Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na recenzenta publikacji

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na recenzenta publikacji „Przewodnik dla projektujących kursy e-learningowe”.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy spełnić następujące wymagania obowiązkowe:

  • wykształcenie wyższe, co najmniej stopień naukowy doktora,
  • doświadczenie w zakresie metodycznego opracowania co najmniej 10 kursów e-learningowych,
  • autorstwo lub współautorstwo min. 3 recenzowanych publikacji z zakresu kształcenia na odległość.

O zwycięstwie rekrutacji decydować będzie liczba punktów otrzymana za następujące kryteria rankingowe:

  • doświadczenie w tworzeniu co najmniej 3 kursów e-learningowych dla odbiorców z sektora oświaty,
  • autorstwo recenzji publikacji z zakresu metodyki zdalnego nauczania,
  • doświadczenie w szkoleniu nauczycieli z zakresu metodyki zdalnego nauczania.

Liczba punktów za poszczególne kryteria oraz wymagane informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie określone są w nocie biograficznej, którą należy wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

Wypełnione noty biograficzne wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesłać na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 4 czerwca 2012 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!