Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na stanowisko informatyka - administratora platformy Moodle

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na informatyka-administratora platformy Moodle.

Informatyk-administrator zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Przewidywane zaangażowanie czasowe wynosi 40 h miesięcznie.

Zadaniami informatyka-administratora będą:

 • bieżące administrowanie platformą Moodle;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie implementacji kursów na platformie;
 • zarządzanie użytkownikami platformy;
 • dbanie o poprawne funkcjonowanie platformy Moodle;
 • współpraca z koordynatorem projektu i liderami zadań.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych, a o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie kryteriów rankingowych.

Kryteria obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnym administrowaniu platformą Moodle posiadającą co najmniej 500 użytkowników,
 • doświadczenie we wdrożeniu min. 3 platform zdalnego nauczania.

Kryteria rankingowe:

 • doświadczenie w implementowaniu min. 5 kursów e-learningowych – 2 pkt.
 • doświadczenie w administrowaniu platformą e-learningową powyżej 3 lat – 2 pkt.
 • doświadczenie w administrowaniu platformą e-learningową o liczbie użytkowników większej niż 1 000. – 2 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 14 sierpnia (wtorek) 2012 r.

Nota biograficzna

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach 16 sierpnia 2012 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji. Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!