Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na autorów przewodnika dla projektantów kursów e-learningowych

Z przyjemnością informujemy, że Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na 2 autorów publikacji „Przewodnik dla projektujących kursy e-learningowe”. Zadaniem autorów będzie przygotowanie przewodnika prezentującego podstawowe informacje dotyczące procesu projektowania kursów e-learningowych, uwzględniających specyficzne wymagania szkolnictwa zawodowego i ustawicznego.

Podstawowe elementy Przewodnika dotyczyć powinny następujących zagadnień:

 1. Podstawowe definicje obowiązujące w e-learningu
 2. Scenariusz kursu zdalnego
 3. Projekt przebiegu procesu dydaktycznego w kursie zdalnym
 4. Różne typy zasobów do kształcenia zdalnego
 5. Słuchacz jako źródło i autor zasobów uczących
 6. Narzędzia wykorzystywane w projektowaniu kształcenia zdalnego
 7. Ewaluacja w kursie zdalnym
 8. Prawa autorskie

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy spełnić następujące wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem tworzącym zasoby do kursów e-learningowych (zespół powinien się składać min. z metodyków, grafików i informatyków),
 • doświadczenie w zakresie metodycznego opracowania co najmniej 20 kursów e-learningowych pisanych przez osoby trzecie (tj. kursów cudzego autorstwa).

O zwycięstwie rekrutacji decydować będzie liczba punktów otrzymana za następujące kryteria rankingowe:

 • dorobek naukowy z zakresu metodyki zdalnego nauczania,
 • recenzowanie metodyczne co najmniej 3 kursów e-learningowych zrealizowanych przez innych metodyków zdalnego nauczania,
 • doświadczenie w tworzeniu co najmniej 3 kursów e-learningowych dla odbiorców z sektora oświaty,
 • doświadczenie w szkoleniu nauczycieli z zakresu metodyki zdalnego nauczania.

Liczba punktów za poszczególne kryterium oraz wymagane informacje i dokumenty potwierdzające doświadczenie określone są w nocie biograficznej, którą należy wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury.

Wypełnione noty biograficzne wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesłać na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 13 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!