Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na stanowisko lidera zadania "Doskonalenie kadry KNO"

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, jako beneficjent systemowy projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukuje kandydata na stanowisko lidera zadania „Doskonalenie kadry KNO”.

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w projektowaniu min. 2 kursów e-learningowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu kursu e-learningowego (min. 30-godzinnego) na platformie edukacyjnej,
 • doświadczenie w organizacji szkoleń (min. 2 dwudniowych) dla co najmniej 50 osób równocześnie,
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla sektora oświaty,
 • dyspozycyjność min. 80 h miesięcznie, możliwość pracy również w weekendy.

Dodatkowe punkty będą przyznawane za:

 • ukończone: studia podyplomowe, kursy, szkolenia związane z zakresem pracy np. kształcenia na odległość, zarządzania projektami – 2 pkt.,
 • doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi do ewaluacji i ewaluacji szkoleń (min. dla 2 szkoleń) – 2 pkt.,
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych [1] dla nauczycieli i/lub dyrektorów szkół – 2 pkt.,
 • doświadczenie w przygotowywaniu Opisów Przedmiotu Zamówienia do postępowań przetargowych przeprowadzanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych – 1 pkt.

Proponowany zakres obowiązków

Oferujemy:

 • umowę zlecenia na okres 12 miesięcy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej Noty Biograficznej oraz wymaganych dokumentów na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 15.05.2012 r.[1] Przez materiał szkoleniowy rozumiane są prezentacje, ćwiczenia, zadania lub inne formy przekazu wiedzy i umiejętności w ramach danego obszaru tematycznego.