Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na autorów scenariuszy kursów e-learningowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację na trzech autorów scenariuszy kursów e-learningowych.

Zadaniem autorów będzie przygotowanie kompletnych scenariuszy kursów e-learningowych o następującej tematyce:

  1. „Planowanie uczniowskich ścieżek kariery w powiązaniu z kwalifikacjami”
  2. „Poradnictwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  3. „Psychologiczne podstawy wyboru zawodu i planowania kariery”

Scenariusze kursów e-learningowych powinny być przygotowane według poniższych programów kursów:
Program kursu 1
Program kursu 2
Program kursu 3

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych, a o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie kryteriów rankingowych (punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w wymaganiach). Wymagania wobec autorów scenariuszy kursów znajdują się poniżej:
Wymagania autor scenariusza

Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić notę biograficzną (nota do pobrania poniżej) odpowiedniego kursu i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 28.06.2012 r.
Nota biograficzna

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o wynikach w dniu 02.07.2011 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji. Pytania w zakresie rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej. Uprzejmie informujemy, że jedna osoba nie może zgłosić swojej kandydatury na więcej niż jeden kurs. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!