Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja autorów 14 kursów e-learningowych

Wykonawca kursów e-learningowych firma Tomorrow Sp. z o.o opracowywanych w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” poszukuje 14 autorów kursów e-learningowych.

Zadaniem autorów będzie przygotowanie kompletnych scenariuszy następujących kursów e-learningowych:

 1. Jak opracować przedmiotowy program nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie
 2. Jak dostosować program nauczania dla zawodu w oparciu o przykładowe programy nauczania opublikowane przez KOWEZiU
 3. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach rolniczych
 4. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach mechanicznych
 5. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach budowlanych
 6. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach administracyjno-usługowych
 7. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych
 8. Tworzenie szkolnych planów nauczania dla szkół zawodowych
 9. Kształtowanie oferty szkoły, w tym współpraca z pracodawcami
 10. Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, w tym z uczniem zagrożonym wykluczeniem
 11. Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia
 12. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym
 13. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym
 14. Jak wdrażać kształcenie modułowe w szkole w oparciu o nową podstawę programową

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych, a o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie kryteriów rankingowych (punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w wymaganiach). Wymagania wobec autorów scenariuszy kursów znajdują się w notach biograficznych zamieszczonych poniżej:

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną odpowiedniego kursu i przesłać ją na adres TOMORROW Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa oraz mailowo JLIB_HTML_CLOAKING do 10.08.2012 r.

Pytania w zakresie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy JLIB_HTML_CLOAKING lub tel. +48 (22) 20-35-281

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!