Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na trenerów szkoleń - organizacja i zarządzanie procesem KNO

UWAGA! Zmiana warunków!

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, rozpoczyna rekrutację na trenerów szkoleń z zakresu organizacji i zarządzania procesem kształcenia na odległość w placówce edukacyjnej, w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”.

Zadaniem trenerów będzie poprowadzenie trzygodzinnego szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania procesem kształcenia na odległość w placówce edukacyjnej. Szkolenie będzie skierowane do dyrektorów placówek oświatowych. Trenerzy otrzymają przygotowane w ramach projektu scenariusze, według których zobligowani będą poprowadzić zajęcia.
Planowane terminy szkoleń (szkolenia będą odbywać się w Warszawie lub pod Warszawą):

 • 8.09.2012 r.
 • 15.09.2012 r.
 • 22.09.2012 r.
 • 29.09.2012 r.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły zawodowej lub placówki kształcenia ustawicznego,
 • doświadczenie we wdrażaniu kształcenia na odległość w szkole lub placówce kształcenia ustawicznego,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 • możliwość wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu dla trenerów, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Biura Projektu KOWEZiU w dniu 23.08.2012 r.

O wyborze kandydatów zdecyduje liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów rankingowych:

 • ukończone studia podyplomowe/kursy z zakresu kształcenia na odległość – 1 pkt.
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla sektora oświaty – 2 pkt.
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu organizacji kształcenia na odległość w placówce edukacyjnej – 3 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 17 sierpnia (piątek) 2012 r.

Nota biograficzna

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach 20 sierpnia 2012 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.  Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Zmodyfikowano 13.08.2012 o godzinie 10:15.