Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na trenerów szkoleń z zakresu obsługi platformy Moodle

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, rozpoczyna rekrutację na trenerów szkoleń z zakresu obsługi platformy Moodle, w ramach cyklu szkoleniowego „Doskonalenie Kadry KNO”.

Zadaniem trenerów będzie poprowadzenie czterogodzinnego stacjonarnego szkolenia z zakresu obsługi platformy Moodle dla przedstawicieli publicznych placówek oświatowych (dyrektorzy, nauczyciele, administratorzy sieci) wg scenariusza zajęć przygotowanego przez KOWEZiU.
Planowane terminy szkoleń (szkolenia w Warszawie lub pod Warszawą):

  • 8.09.2012
  • 15.09.2012
  • 22.09.2012 r.
  • 29.09.2012 r.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych:

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń z zakresu obsługi platformy Moodle,
  • możliwość wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu dla trenerów, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Biura Projektu KOWEZiU w dniu 24.08.2012 r.

O wyborze kandydatów zdecyduje liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów rankingowych:

  • ukończone studia podyplomowe/kursy z zakresu kształcenia na odległość – 1 pkt.
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi platformy Moodle dla przedstawicieli systemu oświaty – 2 pkt.
  • doświadczenie w przygotowywaniu (projektowaniu) kursów internetowych z wykorzystaniem platformy Moodle – 1 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 17 sierpnia (piątek) 2012 r.

Nota biograficzna

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach 20 sierpnia 2012 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.  Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!