Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na trenerów szkoleń z zakresu tworzenia zasobów do kursów e-learningowych

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, rozpoczyna rekrutację na trenerów szkoleń z zakresu „Tworzenia zasobów do kursów e-learningowych” w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”.

Zadaniem trenerów będzie:

 • poprowadzenie 6-godzinnego szkolenia podczas dwóch zjazdów (po 3 godziny podczas każdego ze zjazdów) – forma tradycyjna,
 • poprowadzenie zajęć internetowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Szkolenie będzie skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego. Trenerzy otrzymają przygotowane w ramach projektu:

 • scenariusze, według których zobligowani będą poprowadzić zajęcia stacjonarne podczas dwóch kolejnych zjazdów,
 • materiały na platformie edukacyjnej Moodle wraz ze scenariuszami, według których zobligowani będą poprowadzić zajęcia internetowe.

Planowane terminy szkoleń (szkolenia będą odbywać się w Warszawie lub pod Warszawą):

Zjazd 1.

Zjazd 2.

 • 08.09.2012 r.
 • 15.09.2012 r.
 • 22.09.2012 r.
 • 29.09.2012 r.
 • 19.10.2012 r.
 • 26.10.2012 r.
 • 09.11.2012 r.
 • 16.11.2012 r.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na platformie edukacyjnej Moodle.

O wyborze kandydatów zdecyduje liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów rankingowych:

 • ukończone studia podyplomowe/kursy z zakresu kształcenia na odległość – 1 pkt.
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla sektora oświaty – 2 pkt.
 • doświadczenie w przygotowywaniu (projektowaniu) kursów/szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zasoby społecznościowe i narzędzia Web 2.0) – 2 pkt.
 • doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi ewaluacyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle – 1 pkt.
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu tworzenia zasobów do kursów e-learningowych – 2 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 27 sierpnia (poniedziałek) 2012 r.

Nota biograficzna

Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach 28 sierpnia 2012 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.  Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!