Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja recenzentów merytorycznych i metodycznych

Firma Tomorrow Sp. z o.o, wykonawca kursów e-learningowych opracowywanych w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, poszukuje minimum siedmiu recenzentów merytorycznych (jedna osoba może być recenzentem w nie więcej niż 2 kursach) i minimum trzech recenzentów metodycznych kursów e-learningowych (jedna osoba może być recenzentem w nie więcej niż 5 kursach).

Zadaniem recenzenta merytorycznego kursu e-learningowego będzie opracowanie na piśmie recenzji merytorycznej materiałów przygotowanych przez autora kursu e-learningowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zadaniem recenzenta metodycznego kursu e-learningowego będzie opracowanie na piśmie recenzji metodycznej kursu e-learningowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Tematyka kursów podlegających recenzji merytorycznej i metodycznej:

 1. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach rolniczych
 2. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach mechanicznych
 3. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach budowlanych
 4. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych
 5. Korelacje międzyprzedmiotowe w kształceniu zawodowym w zawodach administracyjno-usługowych
 6. Kształtowanie oferty szkoły, w tym współpraca z pracodawcami
 7. Jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, w tym z uczniem zagrożonym wykluczeniem?
 8. Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia
 9. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym
 10. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w kształceniu zawodowym
 11. Jak wdrażać kształcenie modułowe w szkole w oparciu o nową podstawę programową?
 12. Jak opracować przedmiotowy program nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzi?
 13. Jak dostosować program nauczania dla zawodu w oparciu o przykładowe programy nauczania opublikowane przez KOWEZiU?
 14. Tworzenie szkolnych planów nauczania dla szkół zawodowych

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych, a o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie kryteriów rankingowych (punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w wymaganiach).

Wymagania wobec recenzentów merytorycznych kursów e-learningowych znajdują się w notach biograficznych zamieszczonych poniżej:

Nota nr 1 recenzent merytoryczny, kurs 1

Nota nr 2 recenzent merytoryczny, kurs 2

Nota nr 3 recenzent merytoryczny, kurs 3

Nota nr 4 recenzent merytoryczny, kurs 4

Nota nr 5 recenzent merytoryczny, kurs 5

Nota nr 6 recenzent merytoryczny, kurs 6

Nota nr 7 recenzent merytoryczny, kurs 7

Nota nr 8 recenzent merytoryczny, kurs 8

Nota nr 9 recenzent merytoryczny, kurs 9

Nota nr 10 recenzent merytoryczny, kurs 10

Nota nr 11 recenzent merytoryczny, kurs 11

Nota nr 12 recenzenci merytoryczni, kursy 12, 13, 14

Wymagania wobec recenzentów metodycznych kursów e-learningowych znajdują się w nocie biograficznej zamieszczonej poniżej:

Nota nr 13 recenzent metodyczny, kursy 1-14

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną odpowiedniego kursu i przesłać ją na adres TOMORROW Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa oraz mailowo JLIB_HTML_CLOAKING do 15.09.2012 r.

Pytania w zakresie rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy JLIB_HTML_CLOAKING lub tel. +48 (22) 20-35-281

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!