Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja trenerów prowadzących kurs e-learningowy „Prowadzenie kursów na platformie edukacyjnej”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” rozpoczyna rekrutację trenerów prowadzących kurs e-learningowy „Prowadzenie kursów na platformie edukacyjnej” w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”.

Zadaniem trenerów będzie poprowadzenie czterotygodniowego kursu e-learningowego dotyczącego prowadzenia zajęć na platformie edukacyjnej Moodle. Zajęcia (w pełni on-line) skierowane będą do nauczycieli publicznych palcówek oświatowych. Trenerzy otrzymają przygotowane w ramach projektu kursy e-learningowe, które zobligowani będą poprowadzić.

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć na platformie Moodle:

 • 08.10.2012 r.
 • 15.10.2012 r.
 • 22.10.2012 r.
 • 29.10.2012 r.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do prowadzenia kursów internetowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 kursów internetowych osadzonych na platformie edukacyjnej Moodle,
 • doświadczenie w opracowywaniu merytorycznym min. 3 kursów internetowych.

O wyborze kandydatów zdecyduje liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów rankingowych:

 • ukończone studia podyplomowe/kursy z zakresu kształcenia na odległość – 1 pkt.
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 2 szkoleń dla sektora oświaty – 2 pkt.
 • doświadczenie w przygotowywaniu (projektowaniu) kursów internetowych z wykorzystaniem platformy Moodle – 2 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 2 października (wtorek) 2012 r.

Nota biograficzna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kontaktu w wybranymi Uczestnikami rekrutacji. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.  Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!