Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na trenerów szkoleń „Zapewnienie jakości w kształceniu na odległość”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w związku z realizacją projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, rozpoczyna rekrutację na trenerów szkoleń „Zapewnienie jakości w kształceniu na odległość” w ramach szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO”.

Zadaniem trenerów będzie:

 • poprowadzenie 3-godzinnego szkolenia podczas zjazdu – zajęcia stacjonarne w Warszawie,
 • poprowadzenie zajęć internetowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Szkolenie będzie skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego. Trenerzy otrzymają przygotowane w ramach projektu:

 • wytyczne, według których zobligowani będą poprowadzić zajęcia stacjonarne,
 • materiały na platformie edukacyjnej Moodle wraz ze scenariuszami, według których zobligowani będą poprowadzić zajęcia internetowe.

Planowane terminy szkoleń:

 • 15.10.2012 – 28.10.2012 (zajęcia stacjonarne 20.10.2012 r.),
 • 22.10.2012 – 04.11.2012 (zajęcia stacjonarne 27.10.2012 r.),
 • 05.10.2012 – 18.11.2012 (zajęcia stacjonarne 10.11.2012 r.),
 • 12.11.2012 – 25.11.2013 (zajęcia stacjonarne 17.11.2012 r.).

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie kryteriów obowiązkowych:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń dla min. 10 uczestników każde,
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 5 szkoleń na platformie edukacyjnej Moodle.

O wyborze kandydatów zdecyduje liczba punktów zdobyta na podstawie kryteriów rankingowych:

 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu jakości w kształceniu na odległość – 2 pkt.,
 • doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń dla sektora oświaty – 2 pkt.,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem kształcenia na odległość – 3 pkt.,
 • doświadczenie w przygotowywaniu kursu/ów z zakresu jakości w kształceniu na odległość – 4 pkt.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy wypełnić notę biograficzną i przesłać ją na adres JLIB_HTML_CLOAKING do 9 października (wtorek) 2012 r.

Nota biograficzna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kontaktu w wybranymi Uczestnikami rekrutacji. Uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach 10 października 2012 r. Szczegóły współpracy zostaną przedstawione po zakończeniu rekrutacji.  Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!