Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Rekrutacja na koordynatora merytorycznego projektu

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydata na stanowisko Koordynatora Merytorycznego projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Podziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w jednostce organizacyjnej prowadzącej kształcenie na odległość,
 • doświadczenie w projektowaniu procesu dydaktycznego na odległość,
 • doświadczenie w zarządzaniu procesem tworzenia e-learningowych materiałów dydaktycznych,
 • doświadczenie w organizowaniu procesu dydaktycznego realizowanego na odległość,
 • min. 6 miesięczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – jako ekspert bądź osoba zarządzająca projektem.

Dodatkowymi atutami będzie:

 • przynależność do stowarzyszenia działającego na rzecz edukacji zdalnej,
 • doświadczenie we współpracy z uczelnią, lub instytucjami należącymi do systemu oświaty, lub firm szkoleniowych specjalizujących się w e-learningu,
 • doświadczenie w szkoleniu nauczycieli z zakresu metodyki zdalnego nauczania,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na odległość,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • dorobek naukowy z zakresu e-learningu (autorstwo lub współautorstwo publikacji w przedmiotowym zakresie należy podać pełny adres bibliograficzny publikacji).

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku.

W celu aplikacji należy przesłać CV (wg wzoru Europass) oraz list motywacyjny do dnia 28.11.2011 r. na adres JLIB_HTML_CLOAKING .

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi minimum Wymagania obowiązkowe.