Kształcenie na odległość

ZASADY PROWADZENIA SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ekonomista 331403

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ekonomista

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • zastosować przepisy dotyczące spraw kadrowo-płacowych, emerytalno-rentowych,
  • sporządzić podstawową dokumentację kadrowo-płacową,
  • obliczyć wynagrodzenia w różnych systemach płac,
  • przeanalizować strukturę i stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 470 h (forma stacjonarna) lub 329 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wynosi 250 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe