Kształcenie na odległość

ZASADY PROWADZENIA I ROZLICZANIA INWENTARYZACJI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.36. Prowadzenie rachunkowości, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista 331403 i technik rachunkowości 431103

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • określić cel i zadania inwentaryzacji,
  • wyróżnić rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji,
  • przeprowadzać inwentaryzację różnymi metodami,
  • ustalać i interpretować różnice inwentaryzacyjne,
  • rozliczać różnice inwentaryzacyjne,
  • sporządzać dokumentację z przebiegu inwentaryzacji.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 520 h (forma stacjonarna) lub 364 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.36. Prowadzenie rachunkowości wynosi 267 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe