Kształcenie na odległość

ZASADY USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 421108

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • posługiwać się aktami prawnymi regulującymi świadczenie usług pocztowych i kurierskich,
  • charakteryzować usługi pocztowe i kurierskie,
  • obliczać opłaty za usługi pocztowe i kurierskie,
  • udzielać informacji o oferowanych usługach i dobierać je do potrzeb klientów,
  • określać odpowiedzialność operatorów pocztowych.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego wynosi 160 h.

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe