Kształcenie na odległość

ZASADY EKSPEDIOWANIA PRZESYŁEK

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych 421108

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • opracowywać przesyłki (rozdzielać przesyłki kodowane i niekodowane w systemie automatycznym
  • i ręcznym, grupować przesyłki wg kategorii),
  • sporządzać dokumenty dotyczące opracowywania przesyłek,
  • identyfikować i obliczać wskaźniki jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich),
  • stosować zasady gospodarowania opakowaniami i ochrony informacji niejawnych.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych wynosi 200 h (forma stacjonarna) lub 140 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych wynosi 215 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe