Kształcenie na odległość

ELEMENTY OFERTY REKLAMOWEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji reklamy 333906

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik organizacji reklamy

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić znaczenie marketingu w prowadzeniu działalności w zakresie usług reklamowych,
  • ocenić przydatność poszczególnych instrumentów promocji.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych wynosi 430 h (forma stacjonarna) lub 301 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych wynosi 355 h

Liczba modułów:8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe