Kształcenie na odległość

ELEMENTY PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji reklamy 333906

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik organizacji reklamy

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • posługiwać się narzędziami marketingowymi i reklamowymi,
  • wykorzystywać wiedzę do profesjonalnego budowania kampanii reklamowych, wyszukiwania
  • rynków zbytu,
  • rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu na podstawie procesów i mechanizmów
  • psychologicznego oddziaływania reklamy,
  • oceniać rynek zbytu i doboru skutecznego środka przekazu reklamowego.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 640 h (forma stacjonarna) lub 448 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 184 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe