Kształcenie na odległość

ELEMENTY PLANU MEDIALNEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji reklamy 333906

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik organizacji reklamy

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • ocenić przekaz reklamowy,
  • rozróżniać i dobierać nośniki reklamy,
  • dobierać i oceniać media w kontekście realizacji celu planu medialnego,
  • sporządzać odpowiednią dokumentację związaną z planem medialnym.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 640 h (forma stacjonarna) lub 448 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 184 h.

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe