Kształcenie na odległość

ELEMENTY SKUTECZNOŚCI REKLAMY

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik organizacji reklamy 333906

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik organizacji reklamy

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • posługiwać się narzędziami i metodami badawczymi rynku reklamy,
  • wykorzystywać wiedzę do profesjonalnego przeprowadzenia badań reklamowych w przestrzeni
  • realnej i w Internecie,
  • wyszukiwać informacje na temat rynku reklamowego,
  • oceniać rynek reklamowy i skuteczność kampanii reklamowych.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 640 h (forma stacjonarna) lub 448 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu : A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej wynosi 184 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe