Kształcenie na odległość

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – CZ.1

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • po sklasyfikować materiały budowlane i określić ich zastosowanie,
  • rozróżnić rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,
  • zastosować przyrządy pomiarowe,
  • określić zasady wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi,
  • zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
  • rozróżnić rodzaje systemów suchej zabudowy,
  • rozróżnić izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudów dachów,
  • dobrać narzędzia i sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudów dachów,
  • dobrać techniki montażu elementów suchej zabudowy,
  • rozpoznać rodzaje uszkodzeń oraz określić zasady naprawy ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudów dachów.


Łączna liczba godzin kursu: 35

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.5. Montaż systemów suchej zabudowy wynosi 300 h

Liczba modułów: 7

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe