Kształcenie na odległość

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY – CZ.2

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać rodzaje okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
  • rozróżniać rodzaje izolacji okładzin ściennych i płyt podłogowych stosowanych w systemie suchej zabudowy,
  • dobierać narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
  • dobierać techniki montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
  • rozpoznawać rodzaje uszkodzeń elementów okładzin ściennych.


Łączna liczba godzin kursu: 25

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.5. Montaż systemów suchej zabudowy wynosi 300 h

Liczba modułów: 5

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe