Kształcenie na odległość

ROBOTY TAPECIARSKIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sklasyfikować materiały budowlane i określić ich zastosowanie,
  • rozróżnić rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,
  • zastosować przyrządy pomiarowe,
  • określić zasady wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi,
  • zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
  • sklasyfikować, określić właściwości i zastosowanie tapet,
  • rozróżnić podłoża i określić sposoby ich przygotowania pod tapetowanie,
  • dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich,
  • rozpoznać uszkodzenia tapet i określić sposoby ich naprawy.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich wynosi 300 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe