Kształcenie na odległość

ROBOTY OKŁADZINOWE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać i dokonywać analizy materiałów wykorzystywanych w robotach okładzinowych,
  • posługiwać się dokumentacją budowlaną,
  • rozróżnić rodzaje i typu przyrządów pomiarowych, stosowanych w robotach okładzinowych,
  • odczytywać rysunki techniczne budowlane,
  • rozróżniać i określać właściwości okładzin,
  • określić rodzaje podłoży oraz sposoby ich przygotowania pod okładziny,
  • określić sposoby naprawy wykonywanych okładzin,
  • dobrać narzędzia i sprzęt do wykonywania robót okładzinowych,
  • wskazywać sposoby wykonywania okładzin.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych wynosi 300 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe