Kształcenie na odległość

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik elektryk 311303, elektryk 741103, elektromechanik 741201

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektryk, elektryk, elektromechanik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wymienić rodzaje urządzeń elektrycznych,
  • rozróżnić urządzenia elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,
  • scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie,
  • określić stopień ochrony urządzeń elektrycznych,
  • dokonać klasyfikacji urządzeń elektrycznych według określonych kryteriów,
  • określić parametry techniczne urządzeń elektrycznych,
  • rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych,
  • rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych wynosi 450 h (forma stacjonarna) lub 315 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych wynosi 400 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe