Kształcenie na odległość

PODSTAWY KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik elektryk 311303, elektryk 741103, elektromechanik 741201

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektryk, elektryk, elektromechanik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • zlokalizować typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • określić zasady konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • zaplanować kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych wynosi 450 h (forma stacjonarna) lub 315 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych wynosi 400 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe