Kształcenie na odległość

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik elektryk 311303, elektryk 741103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektryk, elektryk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić przewody stosowane w instalacjach elektrycznych,
  • rozpoznać sprzęt instalacyjny,
  • rozpoznać źródła światła i oprawy oświetleniowe,
  • określić parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego,
  • przestrzegać zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
  • sporządzić schemat montażowy instalacji,
  • dobrać narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wynosi 350 h (forma stacjonarna) lub 245 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych wynosi 350 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe