Kształcenie na odległość

PODSTAWY EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektryk 31133

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik elektryk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować technikę wykonywania pomiarów warsztatowych,
  • określić błędy pomiarowe i sposoby ich eliminowania,
  • dobrać przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonania pomiaru,
  • scharakteryzować technikę trasowania,
  • zidentyfikować materiały stosowane w budowie typowych części maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • scharakteryzować rodzaje i metody obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • przedstawić technologię wykonania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
  • rozróżnić narzędzia i urządzenia stosowane podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • dobrać narzędzia i urządzenia do wykonania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • określić zasady bezpiecznego wykonywania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej wykonywanych przez ślusarza.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wynosi 200 h (forma stacjonarna) lub 140 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wynosi 300 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe