Kształcenie na odległość

PODSTAWY INSTALOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektronik 311408, monter-elektronik 742102

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektronik, monter-elektronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej,
  • rozpoznać urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych,
  • posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych,
  • dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych wynosi 400 h (forma stacjonarna) lub 280 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych wynosi 375 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe