Kształcenie na odległość

PODSTAWY UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektronik 311408

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik elektronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • posłużyć się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, kontroli dostępu i zabezpieczeń sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej,
  • określić funkcje, parametry i zastosowanie urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, kontroli dostępu i zabezpieczeń sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej,
  • określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych
  • dobrać urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy,
  • określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych wynosi 550 h (forma stacjonarna) lub 385 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych wynosi 475 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe