Kształcenie na odległość

PODSTAWY OBSŁUGIWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Nazwy kwalifikacji, których efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik elektronik 311408, E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik elektronik 311408, monter-elektronik 742102

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik elektronik, monter-elektronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych,
  • zlokalizować uszkodzenie w urządzeniu elektronicznym,
  • ustalić elementy lub podzespoły do wymiany w urządzeniu elektronicznym.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych wynosi 550 h (forma stacjonarna) lub 385 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych wynosi 475 h. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych wynosi 400 h (forma stacjonarna) lub 280 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych wynosi 375 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe