Kształcenie na odległość

PODSTAWY MONTAŻU ELEMENTÓW I PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechatronik 311410, monter mechatronik 742114

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie monter mechatronik, technik mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne,
  • określić parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  • określić funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  • wyjaśnić działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego,
  • dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
  • dobrać elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 310 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe