Kształcenie na odległość

PODSTAWA OBSŁUGI URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechatronik 311410

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • dobrać oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
  • dobrać metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • ustalić zakres prac konserwacyjnych,
  • przestrzegać zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • posługiwać się oprogramowaniem do wizualizacji procesów,
  • opracować dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • posługiwać się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • dobrać narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 170 h (forma stacjonarna) lub 119 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe