Kształcenie na odległość

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechatronik 311410

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • przeanalizować proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • określić warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • zastosować metody graficzne do opisu procesów technologicznych,
  • dobrać elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • zaprojektować układy sterowania,
  • zastosować oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 200 h (forma stacjonarna) lub 140 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych wynosi 283 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe