Kształcenie na odległość

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DO PRACY CZ.1

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować informatyczne systemy komputerowe,
  • rozróżniać i dobierać elementy systemu komputerowego do określonych zastosowań,
  • dobierać konfiguracje zestawu komputerowego do określonych potrzeb,
  • zastosować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych,
  • rozpoznawać rodzaje licencji oprogramowania komputerowego,
  • scharakteryzować rodzaje i funkcje systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego,
  • dobierać systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań,
  • dobierać i zastosować zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego,
  • określać wskazania dla użytkownika systemów operacyjnych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 360 h (forma stacjonarna) lub 252 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 210 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe