Kształcenie na odległość

PODSTAWY UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH KOMPUTERA OSOBISTEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować zasadę działania interfejsów komputera osobistego,
 • porównać zasady działania interfejsów komputera osobistego,
 • scharakteryzować zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • porównać zasady działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • określić sposób podłączenia urządzenia peryferyjnego do komputera oraz źródła zasilania,
 • zidentyfikować przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych,
 • zastosować zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • sporządzić dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych,
 • określić konsekwencje prawne nie stosowania się do procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • rozróżnić rodzaje materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych,
 • dobrać materiały eksploatacyjne do określonych urządzeń peryferyjnych,
 • wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych,
 • zdefiniować czynności konserwacyjne,
 • zaplanować harmonogram przeglądów i czynności konserwacyjnych,
 • dobrać odpowiedni sterownik do określonego urządzenia peryferyjnego,
 • zidentyfikować funkcje urządzeń peryferyjnych.


Łączna liczba godzin kursu: 20

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 360 h (forma stacjonarna) lub 252 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 210 h

Liczba modułów: 4

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe