Kształcenie na odległość

PODSTAWY NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • zidentyfikować narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego,
 • dobrać odpowiednie narzędzia do określonych zadań naprawczych,
 • rozpoznać kody błędów uruchamiania komputera osobistego,
 • podać znaczenie określonego kodu błędu,
 • zaproponować sposób rozwiązania przyczyny powstawania błędu,
 • przeanalizować wyniki diagnostyki podzespołów komputera osobistego,
 • ocenić możliwość naprawy lub wymiany podzespołu komputera osobistego,
 • dobrać metodę usuwania uszkodzeń podzespołów komputera osobistego,
 • przeanalizować wyniki diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji,
 • dobrać metodę naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • przeanalizować wyniki diagnostyki pracy urządzeń peryferyjnych,
 • określić przyczynę uszkodzenia i zaproponować sposób naprawy,
 • przeanalizować proces diagnostyki i naprawy komputera osobistego,
 • zidentyfikować czynności operacyjne podczas diagnostyki i naprawy komputera osobistego,
 • sporządzić harmonogram prac związanych z diagnostyką i naprawą komputera osobistego,
 • rozróżnić oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego,
 • dobrać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego do określonych zadań,
 • zidentyfikować metody odzyskiwania danych,
 • rozróżnić programy do odzyskiwania danych użytkownika z komputera osobistego,
 • dobrać programy do odzyskiwania danych według funkcji i warunków zastosowania,
 • rozróżnić metody wykonywania kopii bezpieczeństwa danych,
 • zidentyfikować oprogramowanie i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych,
 • dobrać metody, oprogramowanie oraz urządzenia do wykonania różnych rodzajów kopii bezpieczeństwa danych,
 • przeanalizować przyczyny usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez użytkownika,
 • wykazać wpływ niewłaściwej obsługi komputera osobistego na określone uszkodzenia,
 • sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego,
 • zastosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego,
 • obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego,
 • sporządzić kosztorys naprawy komputera osobistego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 360 h (forma stacjonarna) lub 252 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych wynosi 210 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe