Kształcenie na odległość

PROJEKTOWANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik teleinformatyk 351103, technik informatyk 351203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik teleinformatyk, technik informatyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować metodologię projektowania sieci LAN,
  • zebrać wymagania sieciowe i dokonać charakterystyki istniejącej sieci,
  • zidentyfikować czynniki wpływające na projekt sieci,
  • zrealizować projekt sieci,
  • wykonać projekt logiczny sieci w zakresie adresowanie IP i routingu,
  • zaprojektować okablowanie strukturalne i punkty dystrybucyjne,
  • wykonać instalację okablowania i utrzymywać okablowanie i pomieszczenia teleinformatyczne,
  • przygotować prezentację projektu i ofertę dla klienta.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami wynosi 190 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe