Kształcenie na odległość

PODSTAWY DIAGNOZOWANIA UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych311513, elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
  • rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
  • określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
  • analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych wynosi 255 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe