Kształcenie na odległość

TECHNIKI WYTWARZANIA W ŚLUSARSTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik311504, ślusarz 722204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, ślusarz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować technikę wykonywania pomiarów warsztatowych,
  • określić błędy pomiarowe i sposoby ich eliminowania,
  • dobrać przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonania pomiaru,
  • scharakteryzować technikę trasowania,
  • zidentyfikować materiały stosowane w budowie typowych części maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • scharakteryzować rodzaje i metody obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • przedstawić technologię wykonania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
  • rozróżnić narzędzia i urządzenia stosowane podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • dobrać narzędzia i urządzenia do wykonania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej,
  • określić zasady bezpiecznego wykonywania operacji obróbki ręcznej i ręczno-maszynowej wykonywanych przez ślusarza.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wynosi 238 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe