Kształcenie na odległość

TECHNOLOGIA NAPRAW I KONSERWACJI ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik 311504, ślusarz 722204

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, ślusarz

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • określić metody przeciwdziałania zużyciu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • scharakteryzować zasady demontażu i montażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • scharakteryzować zasady weryfikacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • określić proces naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • określić proces naprawy elementów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych, c.o.,
  • zaplanować proces konserwacji z zabezpieczenia antykorozyjnego elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.20 Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej wynosi 238 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe