Kształcenie na odległość

PLANOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI I MONTAŻU CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechanik 311504

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechanik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • planować proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń,
  • planować proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń,
  • dobierać techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dobierać materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dobierać rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dobierać narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
  • dobierać metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń wynosi 150 h (forma stacjonarna) lub 105 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń wynosi 290 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe