Kształcenie na odległość

TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik 311504, operator obrabiarek skrawających 722307

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, operator obrabiarek skrawających

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać rodzaje obróbki skrawaniem,
  • rozróżniać obrabiarki skrawające,
  • dobierać obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów,
  • rozpoznawać elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię,
  • dobierać wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem,
  • dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających wynosi 263 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe