Kształcenie na odległość

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄI NAPRAWĄ POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 311512

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sporządzać harmonogramy obsługi technicznej pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • prowadzić dokumentację obsługi i naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • sporządzać zapotrzebowanie na części zamienne do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • kalkulować koszty związane z obsługą i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • stosować przepisy prawa dotyczące eksploatacji środków technicznych stosowanych w rolnictwie.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie wynosi 260 h (forma stacjonarna) lub 182 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie wynosi 390 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe