Kształcenie na odległość

NADZOROWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa 311512

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sporządzać harmonogramy pracy maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • dobierać pojazdy, maszyny i urządzenia do określonych prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • oceniać sprawność działania pojazdów, maszyn i urządzeń przeznaczonych do określonych prac,
  • sporządzać dokumentację pracy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • sporządzać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne,
  • planować racjonalne wykorzystanie maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • podejmować działania wynikające z problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych występujących w procesach produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • nadzorować procesy technologiczne związane z użytkowaniem pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • nadzorować wykonanie prac związanych z bieżącą i okresową konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie wynosi 260 h (forma stacjonarna) lub 182 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie wynosi 390 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe