Kształcenie na odległość

WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Nazwy zawodów których efekty kształcenia z grupy PKZ(T.b) zostały uwzględnione w kursie:
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003, piekarz 751204, cukiernik 751201, wędliniarz 751107, technik technologii żywności 314403, technik przetwórstwa mleczarskiego 314402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżniać elementy rysunku technicznego,
 • interpretować rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych,
 • rozróżniać i określić przeznaczenie maszyn i urządzeń oraz ich części,
 • sporządzać rysunek techniczny maszyn i urządzeń oraz ich części,
 • rysować schemat linii technologicznej w przemyśle spożywczym,
 • rozróżniać i wyjaśnić znaczenie instalacji stosowanych w przemyśle spożywczym,
 • rozróżniać maszyny i urządzenia na liniach produkcyjnych żywności,
 • rozróżniać i stosować dokumenty techniczne i technologiczne,
 • rozróżniać instalacje i urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne,
 • rozróżniać i dobrać sprzęt lub aparaturę kontrolno-pomiarową podczas produkcji wyrobów spożywczych,
 • analizować wyniki odczytów z aparatury kontrolno-pomiarowej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe