Kształcenie na odległość

UTRWALANIE ŻYWNOŚCI

Nazwy zawodów których efekty kształcenia z grupy PKZ(T.b) zostały uwzględnione w kursie:
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003, piekarz 751204, cukiernik 751201, wędliniarz 751107, technik technologii żywności 314403, technik przetwórstwa mleczarskiego 314402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić wartość odżywczą produktów spożywczych,
  • wyjaśnić rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych,
  • scharakteryzować zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych,
  • rozróżni metody utrwalania żywności i określą ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe