Kształcenie na odległość

ZASADY PLANOWANIA ŻYWIENIA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować wartość odżywczą produktów spożywczych,
  • stosować podczas planowania normy żywienia,
  • scharakteryzować posiłki i ich rolę,
  • planować jadłospisy dla grup populacyjnych,
  • stosować zasady zamienności produktów,
  • określać metody pomiaru przemiany materii,
  • posługiwać się tabelą wartości odżywczej przy planowaniu jadłospisów,
  • obliczać wartość odżywczą wybranych produktów, potraw i posiłków.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe