Kształcenie na odległość

PLANOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • sklasyfikować usługi gastronomiczne,
 • przygotować oferty usług gastronomicznych,
 • planować działania związane z promocją usług gastronomicznych,
 • kalkulować koszty usług gastronomicznych,
 • prowadzić sprzedaż usług gastronomicznych,
 • planować usługi gastronomiczne,
 • dobrać metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych,
 • przygotować miejsca wykonania usług gastronomicznych,
 • dobrać zastawę i bieliznę stołową,
 • dobrać urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych,
 • korzystać ze sprzętu i urządzeń do wykonania usług gastronomicznych,
 • wykonać czynności porządkowe, rozliczać sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych,
 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 300 h (forma stacjonarna) lub 210 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe